18.09.2022

I miejsce w konkursie ekologicznym

Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

  W ramach piątkowej akcji „Sprzątania Świata”, w której wzięli udział uczniowie kolskich szkół i przedszkoli, oprócz tradycyjnej zbiórki odpadów, po raz kolejny zorganizowana została gra terenowa pn.: „wKOŁO odpadów”.

  Zabawa polegała na rozwiązywaniu różnorodnych zadań (rebusów, krzyżówek) wymagających znajomości zasad gospodarki odpadami. Miejscem rywalizacji był teren Parku 600-lecia. Uczniowie przemieszczali się do kolejnych stanowisk, wykonując zadania edukacyjne, zdobywając punkty. 

 

Zwycięską szkołą była kolska "DWÓJKA".

https://www.kolo.pl/wiadomosc/10094/sprztajc-koo-sprztamy-wiat

239
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 9
  • 10