31.03.2023

SP w Dąbroszynie zaprasza

do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego

 

img

REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZATOR KONKURSU

SKO przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie

CELE KONKURSU

1. Kształtowanie postaw ekologicznych.

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

3. Nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów.

4. Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami.

5. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.

6. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

7. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

TEMATYKA KONKURSU

Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody danej miejscowości,z której pochodzi uczeń, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości .

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII

 2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach, zktórych wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 miejsca) oraz wyróżnieni.

Kategoria I – dzieci z klas I-III

Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-ZAKŁADKA (wykonana w dowolnej technice z wykorzystaniem surowców wtórnych). Praca powinna finalnie pokazywać przedmiot/eksponat służący, jako zakładka do książki. Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania. Celem jest zwrócenie uwagi dzieci na możliwość wykorzystania surowców wtórnych i dania im drugiego życia).

Kategoria II – dzieci z klas IV-VIII

Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-KOMIKS w formacie A5 składający się z co najmniej 6 stron (wykonany w dowolnej technice, ukazujący wszystkie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, panele słoneczne, turbiny wodne, energia geotermalna) i ochrony środowiska lub postawy ekologiczne w domu lub najbliższym otoczeniu ucznia związane z prawidłową segregacją odpadów komunalnych ).

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Do prac należy dołączyć:

-imię i nazwisko oraz klasa

-tytuł pracy

-adres, nazwę i numer szkoły

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora,

 

TERMINY

1.Prace konkursowe w kategoriach plastyczny i plastyczno-technicznych należy dostarczyć drogą pocztową do dnia 25.04.2023 na adres :

Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej

Dąbroszyn 47

62-570 Rychwał

dopisek „Konkurs SKO”

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.(decyduje data stempla pocztowego).

3. Wyniki zostaną zamieszczone na blogu naszej szkoły.

NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

2
Dodaj Komentarz
 • 15
 • 9
 • 4
Komentarze
 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2023-04-02 11:28 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  Witam:)
  _________$$
  ________$$$$$_____$
  _______$$$$$$$___$$
  _______$$$$$$$$_$$$
  _$_____$$$$$$$$_$$$_$
  _$$$___$$$$$$$__$$$_$$
  __$$$$__$$$$$$_$$$$_$$$
  ___$$$$$__$$$$_$$$$__$$$
  _$__$$$$$___$$_$$$$$_$$$$
  _$$_$$$$$$$__$_$$$$$__$$$$
  _$$__$$$$$$$____$$$$$__$$$$
  _$$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$$$
  _$$$_$$$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$
  _$$$_$$$$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$
  $$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$
  $$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$$__$$$$
  $$$$__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$
  _$$$$_$$$$$$$$$$$__$$$$$$_$$$$
  __$$$__$$$$$$$$$$__$$$$$__$$$
  ___$$$_$$$$$$$$$$_$$$$$$_$$$
  ____$$$_$$$$$$$$__$$$$$_$$$
  ______$$_$$$$$$$__$$$$__$
  _$$_________$$$__$$$$$
  __$$$_________$$$$$$
  __$$__$$_______$$$_________$
  ___$$____$$____ $$________$$
  ____$$_____$$__ $$_______ $$
  _____$$_____ $$_$$______$$$$
  _______$$____$$ $$_____$$_$$$
  _________$$__$$ $$___$$$__$$$
  ___________$$$_$$$__$$$___$$$
  ______________$$$$_$$$____$$$
  _______________$$$$$$____$$$
  _______________$$$$_____$$$
  _______________$$$____$$$
  _______________$$__$$$
  _______________$$$$
  _______________$$$ღ  P O Z D R A W I A M
  i życzę miłej niedzieli:)

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  176.109.xxx.xxx
  2023-04-01 10:41 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ╚╗▓╔╗▓▓║
  ▓║▓╚╝▓▓║
  ▓║▓▓▓▓▓║
  ▓║▓╔═══╝
  ▓║▓║•♥`ڿڰۣڿ`🧟‍♂️
  ▓║▓║ozdrawiam serdecznie z życzeniami wspaniałej soboty!
  ╔╝▓╚╗•``🟡🟡🟡🔴🔴
  ╚ڿڰۣڿ▓:)╗🟡🟡🟡🟡🔴🔴