14.03.2023

Konkurs ogólnopolski

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKO

WIOSENNA KARTA PŁATNICZA Z SKO

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy

we współpracy z I Oddziałem PKO BP w Legnicy

 

  Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie karty płatniczej Banku PKO BP w dowolnej technice przestrzennej, uwzględniając wszystkie realne elementy znajdujące się na jej przedniej stronie i jej odwrocie.

  Format karty do A4. Projektując kartę należy pamiętać o nawiązaniu do SKO (można włączyć postacie SKO, tj. Żyrafkę Lokatkę, Pancernika Hatetepsa, itd. ) i nadchodzącej wiosny. Wykonaną pracę uczestnik konkursu wysyła pocztą tradycyjną na adres Organizatora.

UCZESTNICY KONKURSU:

I GRUPA WIEKOWA – uczniowie kl. 0 – III

II GRUPA WIEKOWA – uczniowie kl. IV – VI

III GRUPA WIEKOWA – uczniowie kl. VII - VIII

ZASADY KONKURSU:

  1. Konkurs zostanie ogłoszony na platformie internetowej szkolnych blogów SKO Organizatora www.szkolneblogi.pl/blogi/jedynka-legnica  13marca 2023 r. i potrwa do 31 marca 2023 r
  2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VIII oraz oddziałów zerowych
  3.  Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę
  4. Autor pracy nie musi być członkiem SKO
  5. Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie  z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.
  6. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki - załącznik nr 2).
  7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie będą odsyłane. Termin nadsyłania prac konkursowych: 31. 03. 2023 r.

Swoje prace możecie przynosić do 23 marca do opiekuna SKO

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Powstańców Wielkopolskich

ul. Kamienna 20 a

59-220 Legnica

Wiosenna karta  płatnicza z SKO” 

8.Do każdej pracy konkursowej –należy dołączyć Oświadczenie (załącznik nr 1) i Metryczkę (załącznik nr 2)

9. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę, staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne pracy, uwzględnienie skrótów SKO, PKO oraz zgodność z tematyką konkursu.

10.  Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi konkursowe, wybierzemy  i nagrodzimy 9 osób w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria: kl. 0 – 3, II kategoria: kl. 4 -6, III kategoria: kl. 7-8

11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

12. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej bloga SKO Organizatora  www.szkolneblogi.pl/blogi/jedynka-legnica w terminie do 16. 04. 2023 r

13. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w budynku I Oddziału PKO BP w Legnicy

14. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

15.  Kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa

Oświadczenie (załącznik 1)

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

 

…………………………………………………………….

 (podpis opiekuna)

Metryczka (załącznik nr 2)

imgźródło: Wiosenna karta płatnicza SKO - konkurs ogólnopolski - Szkolne Blogi

2
Dodaj Komentarz
  • 17
  • 2
  • 19
Komentarze