24.01.2018

Co zrobić z podartym banknotem?

Podarty banknot

 

img

Według prawa zużyte lub uszkodzone banknoty i monety Narodowego Banku Polskiego, można wymienić na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Reguluje to zarządzenie Prezesa NBP 31/2013 r.

Wymiana banknotu w pełnej nominalnej wartości
Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać banknot o takim samym nominale muszą być spełnione określone warunki. Wymiana w pełnej nominalnej wartości nastąpi wtedy, gdy banknot posiada 100% pierwotnej powierzchni, w tym jest uszkodzony wskutek umieszczenia trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku, a także zabrudzony, poplamiony itp. Pełnej wymianie podlega także banknot przerwany na dwie części sklejone ze sobą lub niesklejone, pod warunkiem, że obie części pochodzą z tego samego banknotu, nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100 % pierwotnej powierzchni. Ponadto każdy otrzyma banknot o takim samym nominale, jeżeli zachował on 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie.

Kiedy tylko połowa wartości nominalnej banknotu?
Banknot, który zachował od 45% do 75% pierwotnej powierzchni, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej. W takim przypadku osoba, która przyniesie do banku uszkodzony w 60% pieniądz o nominale 100 zł otrzyma w zamian tylko  50 zł.

Ogólna zasada odnosząca się do zniszczonych lub zużytych monet jest taka, że wymianie podlegają monety, oraz ich elementy (rdzeń i pierścień), które mają uszkodzenia typu mechanicznego.

 

2
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 5
  • 7
Komentarze