20.05.2018

BIEG PO ZDROWIE

Sprawozdanie z realizacji programu edukacji antynikotynowej

Zadaniami programu objęto klasę IV a i kl. IV b. Celem programu jest przekazywanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związanych z tym obszarem.

Działania podjęto w ramach godziny wychowawczej, zebrania z rodzicami oraz wycieczki edukacyjnej. Na korytarzach szkolnych wyeksponowano materiały edukacyjne w postaci plakatów, silnie przemawiających do wyobraźni odbiorcy. Wszyscy mogli je obejrzeć i uzyskać wiele informacji. Lekcje miały charakter ćwiczeń oraz dyskusji.

W trakcie godziny wychowawczej po rozmowach z pielęgniarką dzieci uzupełniały materiały, wykazując się wiedzą na temat składu dymu nikotynowego, szkodliwości palenia, kosztów nałogu.

Kolejna godzina wychowawcza poświęcona była dyskusji na temat podstawowych informacji o działaniu nikotyny i innych substancji zawartych papierosie. Dzieci wykonywały kolorowanki, wspólnie liczyły koszty związane z paleniem. Na zakończenie programu, wśród uczniów przeprowadzono ankietę ewaluacyjną.

 

Na zebraniu z rodzicami, koordynator przekazał dostępne dla nich materiały dotyczące programu.

Najwięcej czasu przeznaczonego na realizację programu zajęła wycieczka edukacyjna do Dzikowa na ścieżkę przyrodniczo- leśną. W eskapadzie uczestniczyli również rodzice dzieci. Po spacerze na obszarze ścieżki wszyscy udali się na miejsce, na którym odbył się piknik. Dzieci ucieszyły się z odpoczynku na świeżym powietrzu. W trakcie pikniku pani pielęgniarka podsumowała wszystkie wypowiedzi dotyczące szkodliwości palenia, głos zabrali także rodzice. Dzielili się ze wszystkimi wiedzą i doświadczeniem związanymi z nałogiem palenia. Na zakończenie wycieczki przeprowadzono ankietę wśród rodziców i uczniów.

imgimgimgimgimgimgimgimg

0
Dodaj Komentarz
  • 24
  • 0
  • 7