26.01.2020

UWAGA !!!!!!!!!!!!

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Banknot 85 złotych na 85 lat SKO"

Chętnych uczniów klas I - III zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem "Banknot 85 złotych na 85 lecie SKO", organizowanym przez SKO przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.

Celem tego konkursu jest popularyzacja wiedzy o SKO oraz rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych dzieci. 

Zadaniem uczniów jest przygotowanie projektu banknotu (awersu) o nominale 85 złotych na 85 rocznicę powstania SKO dowolną techniką plastyczną, na arkuszu w formacie A5 (14,8 x 21cm).

img

Pracę na rewersie należy podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, nazwą i adresem szkoły.

Przygotowane prace należy składać u opiekunów SKO - Pani Renaty Sieńczak lub Pani Ewy Wojnickiej -w terminie do 5 lutego 2020 roku.

Do każdej pracy należy dołączyć Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

Wzór oświadczenia

Imię i nazwisko ucznia: .......................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:....................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie "Banknot 85 złotych na 85 lecie SKO" i akceptuję regulamin tego konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu.

.............................................................................................

                                                                                                                      podpis rodzica/opiekuna

 

 

2
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 1
  • 4
Komentarze