16.05.2019

Tydzień bibliotek w klasach I - III

Corocznie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach  8 - 15 maja Tydzień Bibliotek - program promujący czytelnictwo i korzystanie z bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W naszej szkole przedsięwzięcie to objęło najpierw dzieci przedszkolne, a następnie uczniów klas I - III. Magiczne spotkania z książką i jej dziecięcymi bohaterami przeprowadziła pani bibliotekarka - Anna Wójcik. Poprzez konkursy, quizy, głośne czytanie i omawianie fragmentów baśni uświadomiła naszym najmłodszym uczniom jak ważne w życiu człowieka jest obcowanie z książką. Dobrze dobrane książki rozwijają umysł i emocje u dzieci, kształtują kompetencje językowe i zakorzeniają w kulturze, a dodatkowo jako piękne przedmioty umożliwiają pierwsze zetknięcie ze sztuką. Na początku przygody z książką właśnie literatura dziecięca staje się wspaniałym przewodnikiem pomagającym dziecku odkrywać otaczający go świat. To ona rozbudza jego wyobraźnię, ubogaca słownictwo i inspiruje do bycia twórczą osobą. 

Dlatego warto czytać zawsze, nie tylko w czasie trwania Tygodnia Bibliotek. Takie postanowienie podjęło wielu uczniów klas I - III po spotkaniu z Panią Anią.

 

img

img

img

2
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 1
  • 12
Komentarze