23.04.2023

Sprzątamy dla Polski!

21 kwietnia cała nasza szkolna społeczność włączyła się do ogólnokrajowej akcji „Sprzątamy dla Polski”. Celem tego przedsięwzięcia była nie tylko troska o środowisko naturalne w najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro, popularyzowanie proekologicznych zachowań, w tym segregacji odpadów, jak również kreowanie świadomości ekologicznej. Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki, zaś całe przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie „Dla Polski” i była to już jego piąta edycja.Nasi uczniowie, zaopatrzeni w worki i rękawice, doskonale poradzili sobie z wyzwaniem i każdy z nich, od najmłodszego do najstarszego, mocno zaangażował się w porządkowanie okolic szkoły, a szczególnie pobliskiego parku, czyli tzw. terenów zielonych — jak zakładała akcja. Opiekę i wsparcie w sprzątaniu wyznaczonych obszarów zapewnili wszyscy nauczyciele i wychowawcy.

imgimgimgimgimgimgimg

2
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 7
  • 5
Komentarze