10.06.2019

Przedsiębiorczość - kompetencja XXI wieku

W roku szkolnym 2018/19 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna pt "Przedsiębiorczość - kompetencja XXI wieku". Istotną przyczyną wprowadzenia tej innowacji jest potrzeba wynikająca ze zmian zachodzących na rynku pracy, które wymuszają na młodym pokoleniu posiadanie szerokiego zakresu kompetencji związanych z przedsiębiorczośćią. Ma ona na celu rozwijać i kształtować u uczniów kompetencję kluczową jaką jest inicjatywność i przedsiębiorczość w szerokim znaczeniu. Ponadto rozwijane są kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się oraz kompetencje społeczne i obywatelskie.

W trakcie realizacji tej innowacji odbywają się lekcje przedsiębiorczości, wyjazdy do banku, wyjazd do Podkarpackiej Szkoły Przedsiebiorczośći w Sanoku, a na platformie internetowej uczniowie realizują program "Młodzi Przedsiębiorczy" składający się z ośmiu modułów, m. in.: różnica między bankiem i parabankiem, nauka oszczędzania, przychody i koszty własnego budżetu i gospodarstw domowych, prawa konsumenckie, zakupy w sieci, krytyczne spojrzenie na reklamy.

Dzięki tej innowacji uczniowie uczestniczący w jej realizacji nawiązują kontakty z rówieśnikami oraz dzielą się wypracowaną wartością z innymi. 

0
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 10
  • 5