24.10.2021

Pasowanie pierwszoklasistów w Dniu Nauczyciela!

Piątek, 15 października w naszej szkole był dniem wyjątkowym dla uczniów klasy I. Był on wyjątkowy, ponieważ w tym dniu niedawne „maluchy” stały się prawdziwymi uczniami. W obecności pani dyrektor Bożeny Chorążak i pani Renaty Sieńczak oraz zaproszonych gości: pani Wójt Alicji Pocałuń, pani dyrektor ZOS Jolanty Biedy, księdza proboszcza Andrzeja Szkoły, przewodniczącej Rady Rodziców pani Beaty Sąsiadek, rodziców i nauczycieli, pokazali, że są dzielni, potrafią już pięknie recytować wiersze i śpiewać piosenki. Złożyli także uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekali, że będą starać się być dobrymi uczniami i godnie reprezentować swoją szkołę i Ojczyznę. Następnie pani dyrektor dokonała symbolicznego „pasowania na ucznia”, a ksiądz proboszcz pobłogosławił dzieci i poświęcił ich tornistry, książki i przybory szkolne..Na zakończenie pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla Banku PKO Bank Polski w Brzozowie za ufundowanie upominków dla uczniów klasy pierwszej.

img

0
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 2
  • 9