02.10.2018

Rymowanka o oszczędzaniu

Szkolna Kasa Oszczędnościowa Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie ogłasza konkurs pt: „Najciekawsza rymowanka o oszczędzaniu w SKO”.

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • klasy II – III,

 • klasy IV – VI.

 1. Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie (klasa II - III z pomocą rodziców lub nauczycieli).

 2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

 3. Rymowanka musi zawierać co najmniej 4 wersy.

 4. Treść rymowanki musi propagować działalność SKO (systematyczne oszczędzanie, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, popularyzacja PKO Bank Polski).

 5. Prace muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (strony internetowe).

 6. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu.

 7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie:

 • imię i nazwisko, klasę pełną nazwę i adres szkoły ucznia,

 • imię i nazwisko opiekuna SKO w szkole.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć Oświadczenie – załącznik n 1 do regulaminu.

 2. Termin nadsyłania prac upływa 26 października 2018 r.

 3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 4. Prace należy przesłać na adres:

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szprotawie

ul. Niepodległości 7

67-300 Szprotawa

13. Kryteria oceny:

 • Zgodność z tematem.

 • Obszerność pracy.

 • Poprawność językowa i ortograficzna.

 • Oryginalność.

 1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową.

 2. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii wiekowej I, II, III miejsce.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na blogu naszej szkoły w pierwszej połowie listopada 2018 r.


  Rymowanki należy dostarczyć do opiekuna SKO do środy, 24 października 2018r.

0
Dodaj Komentarz
 • 3
 • 12
 • 5