27.05.2020

Ogólnopolski Konkurs ARSENAŁ PAMIĘCI

Konkurs ARSENAŁ PAMIĘCI służy patriotycznemu wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez: odkrywanie nieznanych Miejsc Pamięci Narodowej, ocalanie od zapomnienia ludzi, ich dokonań i przeżyć, poznawanie Historii Polski przez pryzmat dziejów gniazda rodzinnego i „Małej Ojczyzny”.

Miło nam poinformować, że laureatami tego prestiżowego konkursu zostali uczniowie ZSPiP im. Jana Pawła II w Czechach:

1. Gabriela Król - Vc

2. Miłosz Kuźnicki VIII b - tytuł Primus Laureat

3. Wiktoria Kotowska VIII b

4. Natalia Makówka VIII b

5. Lena Dąbrowska VIII a

Opiekunami uczniów były panie: Justyna Gutowska oraz Ewa Pędziwiatr.

 Pamiętajmy żyją wśród nas bohaterowie wydarzeń czasów wojny i powojennych – żołnierze, partyzanci, powstańcy Warszawy, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, więźniowie stalinowskich łagrów, Sybiracy, ofiary politycznych represji. Istnieją jeszcze niezatarte ślady naszej historii i kultury XX wieku – miejsca wydarzeń, ślady na murach, domy, kapliczki, zagubione w lasach opuszczone i zapomniane mogiły. Są to wyjątkowe pomniki Pamięci.

img

0
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 17
  • 14