26.03.2022

Konkurs „Wiosenne kwiatki dla żyrafy Lokatki”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Technicznym pod hasłem „Wiosenne kwiatki dla żyrafy Lokatki”.

 

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno – Technicznego
pod hasłem „Wiosenne kwiatki dla żyrafy Lokatki”

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych
5-6 latków oraz uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej z podziałem
na kategorie wiekowe.

Kategoria I – 5-6 latki i uczniowie klas 1
Kategoria II – uczniowie klas 2-3
Kategoria III – uczniowie klas 4-5

Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie

Cel konkursu:

 promowanie działalności SKO
- rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni plastycznej uczniów
- uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych dla pory  roku  i tematyki SKO /logo SKO, postać żyrafy Lokatki/.

 

Czas trwania konkursu: 17.03.2022 do 30.04.2022 r.

Technika płaska dowolna /bez plasteliny i materiałów sypkich/.  Format pracy – A4.

Szkoła może przesłać max - 5 prac w każdej kategorii.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy zgodnie z regulaminem. Pracę wykonujemy samodzielnie. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę.

Liczy się:
- kreatywność
- samodzielność
- pomysłowość
- estetyka wykonania
- zgodność z tematem

Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko dziecka; wiek – klasa, adres szkoły, telefon kontaktowy lub email szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz przyzna też wyróżnienia.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w maju, w dzień urodzin żyrafy Lokatki na stronie internetowej szkoły: https://pspnatolin.edu.pl/,
i stronie szkolne blogi https://www.szkolneblogi.pl/blogi/psp-natolin/

 Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu czyli Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie.

Prace przesyłamy na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Natolinie
Natolin 59
26-613 Radom 15
gm. Jedlnia Letnisko
woj. mazowieckie
z dopiskiem „Konkurs SKO”
…………………………………………………………………………………………………………

Załącznik 1

 OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka …………….........................………
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę
na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

                                           

                                                                  ……………………………………………………

                                                                 czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 img

6
Dodaj Komentarz
 • 5
 • 2
 • 7
Komentarze
 • 195.164.xxx.xxx
  2022-04-11 07:42 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  UDANEGO DNIA :):):)
  ____________$$$$$$
  ___________$$$$$$$$
  ___$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$
  __$$$$$$$$$_ $$$$$_ $$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$_ $$$$_$$$$$$$
  ________$$$$$_$$$_$$$$$
  _$$$$$$$$$_ $____$_$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$ $______$ $$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$______ $$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$_$_____$_$$$$$$$$$
  _________$$$$$_$$$_$$$$$
  _____$$$$$$$$_ $$$$_$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$_ $$$$$_ $$$$$$$$
  ____$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$
  ____________$$$$$$$$_$$
  _____________$$$$$$_ $$
  ______$$$$$_________$$
  _____$$$$$$$_______ $$
  ___$$$$$$$$$$$_____$$
  _____ $$$$$$$$$___ $$
  ________$$$$$$$__$$
  __________$$$$$_$$
  ___________$$$$$$
  ____________$$$$
  _____________$$
  ____________$$____$$$$$$$
  ___________ $$___$$$$$$$$$$
  ___________$$__$$$$$$$$
  ___________$$_$$$$$$
  ___________$$_$$$$$
  ___________$$$$$$
  ___________$$$$
  ___________$$

 • 195.164.xxx.xxx
  2022-03-28 07:48 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Życzymy dużo wiosennych kwiatków.

 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2022-03-27 18:31 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  UDANEGO DNIA :):):)
  ____________$$$$$$
  ___________$$$$$$$$
  ___$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$
  __$$$$$$$$$_ $$$$$_ $$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$_ $$$$_$$$$$$$
  ________$$$$$_$$$_$$$$$
  _$$$$$$$$$_ $____$_$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$ $______$ $$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$______ $$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$_$_____$_$$$$$$$$$
  _________$$$$$_$$$_$$$$$
  _____$$$$$$$$_ $$$$_$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$_ $$$$$_ $$$$$$$$
  ____$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$
  ____________$$$$$$$$_$$
  _____________$$$$$$_ $$
  ______$$$$$_________$$
  _____$$$$$$$_______ $$
  ___$$$$$$$$$$$_____$$
  _____ $$$$$$$$$___ $$
  ________$$$$$$$__$$
  __________$$$$$_$$
  ___________$$$$$$
  ____________$$$$
  _____________$$
  ____________$$____$$$$$$$
  ___________ $$___$$$$$$$$$$
  ___________$$__$$$$$$$$
  ___________$$_$$$$$$
  ___________$$_$$$$$
  ___________$$$$$$
  ___________$$$$
  ___________$$
  Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia:)

 • ZSBratian
  ZSBratian
  77.87.xxx.xxx
  2022-03-27 16:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  🌻🌷🌻 Pozdrawiamy wiosennie 🌻🌷🌻

 • Natolin
  Natolin
  31.61.xxx.xxx
 • Natolin
  Natolin
  31.61.xxx.xxx
  2022-03-26 14:32 | Temat: 🏆👍🏆
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i zapraszamy do udziału w naszym konkursie 🤗