28.12.2017

Ferie z ekonomią to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości

Zespół Szkół w Czechach jako jedyna szkoła w gminie Zduńska Wola przystępuje do realizacji projektu. "Ferie z ekonomią" to zmieniona formuła projektu oraz materiały dydaktyczne, dostosowane do nowej podstawy programowej oraz nowej grupy uczestników, jakimi w przyszłości będą uczniowie szkół podstawowych.

Projekt stanowi wprowadzenie w tematykę ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkół podstawowych rozpoczną naukę w szkołach średnich i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Dla uczniów kontynuujących edukację w szkołach zawodowych będzie to wprowadzenie w zagadnienia przedsiębiorczości. 

Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych dla uczniów gimnazjów, natomiast ich kontynuację stanowi przygotowanie pracy projektowej - modelu biznesowego własnej firmy - który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii. Autorów najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

img

12
Dodaj Komentarz
  • 21
  • 20
  • 25
Komentarze