23.03.2022

Matematyczno-ekonomiczne potyczki z SKO

Zapraszamy WAS do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SKO "Matematyczno-ekonomiczne potyczki z SKO".

 imgimgimgimgimg

Odpowiedzi podajemy w formie:

I Krzyżówka – nr pytania – odgadnięte hasło, np. 1 – mennica, 2 – lokata itp.

Po rozwiązaniu krzyżówki – piszemy hasło główne i wyjaśniamy je krótko.

II  Wpisujemy tylko wynik, np. 9

III Numer pytania - podpunkt  np. 1-d, 2-b

IV Piszemy działania, np. 4:2+8-3=7

V  Podajemy tylko wynik, np. 1 -24,  2 - 5,03 zł, 3 – 14,56zł.

 

Nie zapomnijcie napisać swojego imienia i nazwiska, klasy oraz adresu szkoły, do której uczęszczacie.

 

Każdy uczestnik, który przystępuje do konkursu, jednocześnie wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły na blogu SKO Dwójka Szprotawa.

 

 Odpowiedzi  należy przesłać do 31.03.2022 r., na adres:

sko.sp2.szprotawa@gmail.com

  

Ogólnopolski Konkurs SKO ,,Matematyczno-ekonomiczne potyczki z SKO"  trwa od 15  do 31 marca 2022 r.

 

 Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi wylosujemy i nagrodzimy 3 osoby – wyniki zamieścimy na blogu SKO Dwójka Szprotawa  w dniu 4 kwietnia 2022 r. :) 

Nagrody prześlemy pocztą na adres szkoły.

Zapraszamy serdecznie Was do udziału w konkursie i życzymy powodzenia:)

2
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 17
  • 15
Komentarze