11.05.2022

Zostań Mistrzem SKO :)

Zaczynamy zabawę :)

Test Wiedzy Szkolnych Kas Oszczędności- wystartował!

Koniecznie weź w nim udział. Jest to test dla każdego.

 

W teście może wziąć udział każdy uczeń z klas I-VI.

Test zawiera 10 pytań.

Przy każdym pytaniu znajdziesz odpowiedzi.

Tylko jedna jest poprawna.

Czas na wykonanie testu wynosi 30 minut.

Zaloguj się poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól. 

 

Link do TESTU :

 

https://www.pkobp.pl/test-sko/

 

   Kod naszej szkoły to: 706

 

Jeśli nie jesteś uczniem szkoły biorącej udział w teście,

wpisz 000 (trzy zera), także rodzice, nauczyciele, dziadkowie

  Wpisz dalej numer klasy

Wpisz numer swojej klasy od 0 do 6 (bez oznaczeń literowych)
np. jeśli jesteś uczniem klasy 4, w tym polu wpisz 4

       

Nazwa uczestnika

 

Wymyśl dowolną nazwę. Może to być np. nazwa zwierzęcia,

rośliny. 

Ważne: nie wpisuj swojego imienia i nazwiska.

 

     Rozpocznij test.

 

WAŻNE: Biorąc udział w teście dajesz punkty swojej szkole.

Test możesz wykonać wielokrotnie.

 Powodzenia!

img

14
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 6
  • 1
Komentarze