31.01.2021

Wyróżniony Kamil :)

Brawa dla Kamila, który uzyskał wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej - Bezpieczna droga z SKO!!! Gratulujemy i zachęcamy do uczestniczenia w konkursach SKO :)

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej

"Bezpieczna droga z SKO"

Komisja Konkursowa ogłasza wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej

"Bezpieczna droga z SKO" zorganizowanego

przez Szkołę Podstawowoą w Płóczkach Górnych.

Oceniając prace komisja brała pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, estetykę,

zgodność z tematyką konkursu oraz to, iż w pracy nie zostały wykorzystane gotowe

elementy graficzne skopiowane z innych aplikacji.