10.09.2018

REGULAMIN KONKURSU SKO ,,MISTRZ OSZCZĘDZANIA 2018”

Celem Konkursu jest: zachęcenie dzieci do systematycznego oszczędzania, a w szczególności:

 1. upowszechnianie systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi,

 2. podnoszenie poziomu wiedzy z obszaru finansów i ekonomii wśród młodzieży,

 3. propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO.

Organizator:

Szkolna Kasa Oszczędności Społecznej Szkoły Podstawowej w Szprotawie.

Termin realizacji:

Konkurs realizowany jest od października 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

Zasady konkursu:

 1. w konkursie biorą udział wszyscy członkowie SKO naszej szkoły,

 2. udział w konkursie polega na systematycznym dokonywaniu wpłat na książeczkę SKO (przynajmniej raz w tygodniu, nie mniej niż 5 zł.),

 3. konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

 • kategoria I – najaktywniej oszczędzający uczeń w SKO w okresie trwania konkursu,

 • kategoria II – uczeń, który zaoszczędzi największą kwotę w SKO w okresie trwania konkursu,

 1. w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz tytuł "Mistrz oszczędzania 2018" za zajęcie I, II i III miejsca,

 2. uczeń może startować tylko w jednej kategorii,

 3. na podstawie wyników opiekun SKO ogłasza zwycięzcę,

 4. informacje będą ogłaszane na stronie www. szkoły, oraz blogu SKO.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi początkiem czerwca 2018 r., a ogłoszenie zwycięzców podczas uroczystego apelu.

8
Dodaj Komentarz
 • 25
 • 15
 • 22
Komentarze