14.09.2018

Ogólnopolski Konkurs SKO!!!

Znalezione obrazy dla zapytania zapraszamy gif

 

do udziału

 

 

 

Szkolna Kasa Oszczędnościowa Społecznej Szkoły

Podstawowej w Szprotawie ogłasza konkurs pt:

Najciekawsza rymowanka o oszczędzaniu w SKO”

Cele konkursu:

1.  Kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania.

2.     Popularyzacja wiedzy o działalności SKO.

3.     Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich.

4.     Rozwijanie postaw twórczych.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • klasy II – III,

 • klasy IV – VI.

 1. Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie (klasa II - III z pomocą rodziców lub nauczycieli).

 2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

 3. Rymowanka musi zawierać co najmniej 4 wersy.

 4. Treść rymowanki musi propagować działalność SKO (systematyczne oszczędzanie, popularyzacja
  wiedzy ekonomicznej, popularyzacja PKO Bank Polski).

 5. Prace muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (strony
  internetowe).

 6. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu.

 7. Każda praca powinna zawierać na odwrocie:

 • imię i nazwisko, klasę pełną nazwę i adres szkoły ucznia,

 • imię i nazwisko opiekuna SKO w szkole.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć Oświadczenie – załącznik n 1 do regulaminu.

 2. Termin nadsyłania prac upływa 26 października 2018 r.

 3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 4. Prace należy przesłać na adres:

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szprotawie

ul. Niepodległości 7

67-300 Szprotawa

13. Kryteria oceny:

 • Zgodność z tematem.

 • Obszerność pracy.

 • Poprawność językowa i ortograficzna.

 • Oryginalność.

 1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową.

 2. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii wiekowej I, II, III miejsce.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na blogu naszej szkoły w pierwszej połowie listopada 2018 r.

 

 

Organizatorzy:

Opiekun SKO Genowefa Szmagaj – Nowicka,

Dyrektor Banku PKO BP w Szprotawie Czesław Szczepanik.

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ SPOŁECZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SZPROTAWIE DANYCH OSOBOWYC .....................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA, KLASA, SZKOŁA)

 

W CELU PUBLIKACJI DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZWYCIĘSTWA W KONKURSIE, PRZEKAZANIA NAGRÓD ZWYCIĘZCOM.

UDZIELAM NIEODPŁATNIE I BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH ZGODY ORGAZNIATOROWI NA WYKORZYSTANIE NADESŁANEJ PRACY DLA POTRZEB PRZEPROWADZENIA KONKURSU, WYKORZYSTYWANIE PRACY NA SZKOLNYCH BLOGACH, NA STRONACH INTERNETOWYCH ORGANIZOATORA, itp. 

 

 

....................................................

                                                                                                                                                                                    (DATA PODPIS RODZICA/OPIEKUNA)

 

 

 

22
Dodaj Komentarz
 • 9
 • 15
 • 12
Komentarze