19.11.2020

Mamy Stypendystów !

LUBUSKIE TALENTY w SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO!!! Bartosz Bębenek i Mikołaj Zdebelak uczniowie Naszej szkoły jako jedyni z naszej Gminy, otrzymali stypendia w ramach programu Lubuskie Talenty!!! Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego , szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. W wyniku podjętych działań w okresie realizacji projektu uczniowie zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, do której uczęszczają. Gratulujemy!! Życzymy sukcesów!

img

16
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 20
  • 12
Komentarze