03.10.2020

Konkurs modowy :)

Kochani SKO-wicze Konkurs dla Was mamy :) SKO w Kole do konkurs przygotowało i zabawy Nas wezwało :) Promujemy oszczędzanie :)

SKO przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Świętego Mikołaja w Kole, PKO Bank Polski oddział 1

w Kole oraz Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Kole zapraszają do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:

" MODA NA OSZCZĘDZANIE"

img

Cele konkursu:

- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania

budżetem i zasobami naturalnymi Ziemi;

- promowanie idei systematycznego oszczędzania;

- promocja programu SKO;

- rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

 

Temat i zadanie: 

Październik to miesiąc poświęcony promowaniu idei oszczędzania. Najczęściej

oszczędzamy pieniądze, lecz tak naprawdę oszczędzać możemy wszystko,

np. czas, zdrowie, zasoby środowiska, energię elektryczną. Nawiązując do

październikowej tematyki przygotowaliśmy dla Was konkurs z przesłaniem.

Zaprojektujcie T-shirt, który będzie zachęcał do systematycznego

oszczędzania i jednocześnie promował jego ideę. Liczy się pomysł, wyobraźnia,

kreatywność  i przesłanie. Stwórzcie T-shirt, w którym chcielibyście

na co dzień chodzić.

 

Uczestnicy:

 

- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych;

- uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych;

 

 

 Wymagania:

- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych:

- technika plastyczna - dowolna;  

- format - dowolny.

 

TERMIN:

Składanie prac: 25 października 2020

Prace oddajemy do wychowawcy klasy lub Opiekuna SKO.

 

 Założenia organizacyjne:

 

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa  i adres szkoły/placówki, oraz zawierać oświadczenie (załącznik)
 • prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs SKO”  w terminie do 31 października  2020 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję powołują Organizatorzy,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe oraz upominki SKO; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu (w połowie listopada podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości) na stronach internetowych Organizatorów oraz na blogu SKO SOSW Koło,
 •  zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz na blogu SKO SOSW Koło,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

 

 

 

Zachęcamy i zapraszamy Was do udziału w konkursie !!!
Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace !!! 

img

 


61
Dodaj Komentarz
 • 4
 • 9
 • 0
Komentarze
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  87.205.xxx.xxx
  2020-10-14 14:06 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  SSP w Szprotawie

  ╔════╗
  ║░╔╗░║
  ║░║╚═╝
   ║░╚══
  ╚══╗░ _
  ╔═╗║░║
  ║░╚╝░║
  ╚════╝erdecznie pozdrawiam:)🤗
  Życzę miłego dnia 🤗

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  87.205.xxx.xxx
  2020-10-14 14:06 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  SSP w Szprotawie

  ╔════╗
  ║░╔╗░║
  ║░║╚═╝
   ║░╚══
  ╚══╗░ _
  ╔═╗║░║
  ║░╚╝░║
  ╚════╝erdecznie pozdrawiam:)🤗
  Życzę miłego dnia 🤗

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  87.205.xxx.xxx
  2020-10-14 14:06 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  SSP w Szprotawie

  ╔════╗
  ║░╔╗░║
  ║░║╚═╝
   ║░╚══
  ╚══╗░ _
  ╔═╗║░║
  ║░╚╝░║
  ╚════╝erdecznie pozdrawiam:)🤗
  Życzę miłego dnia 🤗

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  87.205.xxx.xxx
  2020-10-14 13:46 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Klasa 3 "B" nie chwali się nagrody zdobywa w Ogólnopolskich konkursach wygrywa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  87.205.xxx.xxx
  2020-10-14 13:45 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  No startujemy z konkursami klasa 3 "B" nagrody zdobywa i w Ogólnopolskim konkursie zawsze wygrywa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Klaudia Sz3a
  Klaudia Sz3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz3a
  Klaudia Sz3a
  83.20.xxx.xxx
 • Klaudia Sz3a
  Klaudia Sz3a
  83.20.xxx.xxx
 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  87.205.xxx.xxx
  2020-10-11 17:22 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  sko super !!!

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:13 | Temat: 🍁🍂🍃🍃🍂🍁🍂🍃🍂🍁🍃🍂🍁🍂🍃
  ODPOWIEDZ

  ............./\ ..../ \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍂🍃🍃🍂🍁🍁🍂🍃🍃🍂🍁🍁🍂🍃

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:12 | Temat: 🍁🍂🍃🍃🍂🍁🍂🍃🍃🍂🍁
  ODPOWIEDZ

  ............./\..... / \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍂🍃🍃🍂🍁🍁🍂🍃🍃🍂🍁🍁🍂🍃

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:11 | Temat: 🍁🍂🍃🍃🍂🍁
  ODPOWIEDZ

  ............./\..... / \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍂🍃🍃🍂🍁🍁🍂🍃🍃🍂🍁

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:09 | Temat: 🍁🍂🍃🍃🍂🍁
  ODPOWIEDZ

  ............./\ ...../ \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍂🍃🍃🍂🍁🍁🍃🍃🍃🍂🍁🍂🍃

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:08 | Temat: 🍂🍃🍁🍁🍂🍃
  ODPOWIEDZ

  ............./\..... / \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍁🍁🍂🍂🍃🍃🍂🍃🍂🍁🍁🍂🍃🍃🍂

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:07 | Temat: 🍁🍁🍁
  ODPOWIEDZ

  ............./\...... / \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:07 | Temat: 🍁🍁🍁
  ODPOWIEDZ

  ............./\ ....../ \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:06 | Temat: 🍁🍁🍁
  ODPOWIEDZ

  ............./\ / \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  .............🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:05 | Temat: 🍁🍁🍁
  ODPOWIEDZ

  ............./\ ...../ \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 18:05 | Temat: 🍁🍁🍁
  ODPOWIEDZ

  ............./\..... / \
  ............|....\./.....|
  ........../ ,....., _ ..` ' - ,
  ......., -| \....../` \........' ,
  ...., '...0 /......| 0 \....... ` ,
  , -'...., /........'... ' , \' ' -. . . . ',
  .`-- ´...|............./ ...\
  ..........|.........../ ..'.. \
  ..........\......... | \ ..'...\
  ...........| '...'../....\ ......\
  ...........\...../.......\ '..... \
  ............` " `...........\ ...'.. \
  ..............................\ .'.... \
  ................................\ '.... \
  .......... .......................\ '...,:\
  🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 15:50 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  SKO pozdrawiam

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 15:49 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Zaczynamy zabawę z Sko 👌

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 15:48 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Gramy i wygrywamy fajne nagrody👌

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 15:47 | Temat: 👌
  ODPOWIEDZ

  Zaczynamy zabawę...

 • PolaSk.1
  PolaSk.1
  77.253.xxx.xxx
  2020-10-07 15:46 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Żeby wygrać trzeba grać!!!

 • 4a
  4a
  195.140.xxx.xxx
  2020-10-06 19:04 | Temat: JS
  ODPOWIEDZ

  Fajna zabawa!!!

 • Mateusz
  Mateusz
  195.140.xxx.xxx
  2020-10-06 14:56 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Zapraszamy do udziału w konkursie :)

 • Mateusz
  Mateusz
  195.140.xxx.xxx
  2020-10-06 14:55 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Zapraszamy do udziału w konkursie :)

 • SSP-Szprotawa
  SSP-Szprotawa
  5.173.xxx.xxx
  2020-10-05 21:56 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Zapraszamy do udziału w konkursie .

 • Klaudia Sz 3a
  Klaudia Sz 3a
  83.20.xxx.xxx
  2020-10-03 21:02 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Gramy😁😁😁