06.07.2020

Wsparcie finansowe Banku PKO Oddział 1 w Pile oraz innych instytucji

Już od września 2019 roku cała nasza społeczność szkolna przygotowywała się do bardzo ważnej uroczystości nadania imienia szkole. Zakupione zostały m.in. sztandar, gabloty na sztandar oraz pamiątki: tablica pamiątkowa z granitu, chorągiewki, plakietki, dekoracje na uroczystość, o łącznej wartości ponad 20 000 zł. W pomoc zaangażowało się wiele instytucji. Bank PKO podarował naszej szkole kwotę 1500 zł. Do zbiórki przyłączyli się także: Nadleśnictwo Kaczory, Bank Spółdzielczy w Kaczorach, Rada Powiatu, Radni Gminy Kaczory, Anna i Henryk Stokłosa, Górka Ryszard i wiele innych.