19.01.2019

Utrwalamy wiadomości o SKO

UTRWALAMY WIADOMOŚCI O SKO

Okres powojenny.

 

test

Szkolnych Kas Oszczędności w okresie powojennym

w ciągu kilku lat założono ponad 20 tysięcy.

Na popularność SKO miały na pewno wpływ cenne

nagrody, które mogli wygrać najbardziej

oszczędni uczniowie i najaktywniejsze szkoły.

test

 

W organizowanym wtedy konkursie

SKO - Olimpiadzie Oszczędnych - do wygrania

były między innymi: rowery, radioodbiorniki, zegarki,

sprzęt sportowy i fotograficzny.

Grupowo można było wygrać głównie wycieczki –

do stolicy albo nad morze.

W celu odkładania pieniędzy były organizowane  

imprezy promujące oszczędzanie w SKO.

 Jak donoszą "Wiadomości SKO" z 1959 roku,

na "Kolorowy konkurs" dzieci z całej Polski przesłały

aż 40 tysięcy swoich rysunków, ilustrujących korzyści

ze zbierania pieniędzy na konkretny cel.

test

 

Uczniowie zarabiali drobne sumy

przy wykopkach ziemniaków,

sianokosach, sprzedając butelki,

prowadząc sklepiki szkolne czy zbierając

zioła i jagody.

test

Pod koniec lat 60. PKO BP zaczęło organizować konkurs

dla odkładających oszczędności w szkolnych kasach

pod hasłem "Dziś oszczędzam

w SKO - jutro w PKO".

test

 

W 1971 r. prowadzenie SKO przez PKO BP

zostaje uregulowane zarządzeniem

 ministra oświaty i szkolnictwa wyższego

W 1999 r. w statucie PKO BP pojawia się zapis,

że prowadzenie SKO to jedno z zadań banku.

 

opiekun SKO M.I.

3
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 11
  • 3
Komentarze