17.10.2020

Ślubowanie klasy I

9 października 2020 roku w Szkole Podstawowej
w Marzęcicach odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej.
To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno
wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Podczas pierwszej części uroczystości
dzieci zaprezentowały program artystyczny.
Recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i grały na instrumentach.
Następnie złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły,
a pani dyrektor Anita Wolska dokonała symbolicznego
pasowania na ucznia.
Miłym akcentem na zakończenie tego wydarzenia
było obdarowanie dzieci upominkami ufundowanymi
przez Radę Rodziców.
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy
wielu wspaniałych chwil w murach naszej szkoły.