21.02.2012

Podsumowanie konta SKO za semestr I

W konkursie SKO "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO" w rywalizacji klasowej: I miejsce zdobyła klasa VI, II miejsce klasa III, III miejsce klasa I i klasa II

NAJWIĘCEJ  ZAOSZCZĘDZILI NA KSIĄŻECZCE  SKO

od  września 2011 do stycznia 2012

Klasa  I      -  Rzemiński Wiktor

Goniszewski Maciej

Kalitowski Błażej

Klasa  II    –Szustkowska Natalia

Lenga    Szymon

Wróblewska Paulina

Klasa  III  – Karolkiewicz Adam

Jakub Tyburc

Klasa VI  – Szustkowski Mateusz

Gratulujemy sumienności w oszczędzaniu.

2
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 8
  • 11
Komentarze