30.01.2021

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej

"Bezpieczna droga z SKO"

Komisja Konkursowa ogłasza wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej

"Bezpieczna droga z SKO" zorganizowanego

przez Szkołę Podstawowoą w Płóczkach Górnych.

Oceniając prace komisja brała pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, estetykę,

zgodność z tematyką konkursu oraz to, iż w pracy nie zostały wykorzystane gotowe

elementy graficzne skopiowane z innych aplikacji.

Do konkursu wpłynęły tylko dwie prace z kategorii klas V - VIII, więc

komisja przyznała dodatkowe nagrody dla uczestników kategorii klas I - IV.

W kategorii klas I - IV

I miejsce otrzymuje:

Jakub Pyziak uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie,

oto jego praca:

II miejsce otrzymują:

Anna Popławska uczennica kl. II Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach

oto jej praca:

oraz

Sebastian Bethke uczeń Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie

oto jego praca: