25.11.2014

Akcja Ekoszkoły

Nasza szkoła dołączyła do Akcji Ekoszkoły, w ramach której jest organizowana zbiórka starych telefonów komórkowych z następnym ich przekazaniem do ponownego użycia lub utylizacji.

Akcja Ekoszkoły niesie duże korzyści dla środowiska naturalnego - wszystkie telefony zamiast trafić na wysypisko zostaną poddane recyklingowi. Recykling starych telefonów komórkowych wpływa korzystnie na naszą planetę. Dzięki ponownemu wykorzystaniu zmniejsza się ilość powstających odpadów. Wielokrotne użycie przynosi korzyści dla środowiska, ponieważ oszczędzamy zasoby i energię potrzebną do produkcji nowych urządzeń.

 

Stare telefony komórkowe można przynosić do 10 grudnia do sali 39.

 

eko

 

1
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 0
  • 7
Komentarze