27.05.2013

Rocznica nadania szkole imienia

Przeżyjmy to jeszcze raz

Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim miało miejsce 27 maja 2011 r. i było efektem kilkumiesięcznych starań uczniów, rodziców i Rady Pedagogicznej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 9.00 w Katedrze św. Jana Chrzciciela.
W tym szczególnym dniu uczestniczyły poczty sztandarowe sąsiednich szkół, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i lokalna społeczność.
Główny przebieg uroczystości odbył się na hali widowiskowo-sportowej oraz na terenie szkoły.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło poświęcenie sztandaru przez proboszcza Dariusza Żarkowskiego, a następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali go na ręce pani dyrektor.
Sztandar został zaprojektowany przez nauczycielkę, panią Iwonę Warzbińską.
Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Awers jest w kolorze niebieskim jak niebo nad Polską, jak błękit mórz i oceanów świata. W środkowej części umieszczone jest koło sterowe, kula ziemska z zaznaczoną trasą wyprawy naszego patrona oraz jego jacht. Wygląd sztandaru nawiązuje do podróży, które są źródłem wiedzy o mieszkańcach Ziemi, o zwyczajach i tradycjach ludzi na całym świecie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu i Ziemi, symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie należy okazywać mu cześć.
Rewers jest biało – czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonania przeszkód i trudności.
W celu utrwalenia dla potomności nazwisk, instytucji i firm nastąpiło wbijanie symbolicznych gwoździ przez osoby, które były fundatorami sztandaru:
1. Pan Bronisław Karpiński – Burmistrz Kamienia Pomorskiego
2. Pan Andrzej Jędrzejewski -Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego
3. Pani Bożena Górska – Sekretarz Gminy Kamienia Pomorskiego
4. Radni Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
5. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
6.Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2
7. Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej nr 2
8. Koło Łowieckie „Jeleń” w Kamieniu Pomorskim
9. G.EN. Gaz Energia
10. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kamieniu Pomorskim
11. Jacht Klub Kamień Pomorski
12. Rodzinne Ogrody Działkowe w Kamieniu Pomorskim
13. Uzdrowisko Kamień Pomorski
14. Państwo Mirosława i Zbigniew Chliszczowie
15. Pan Andrzej Kurka
16.Państwo Iwona i Waldemar Pankowie
17. Pan Marek Zieliński
18. Panowie Tomasz Chudyk i Witold Pańczak
19. Państwo Renata i Sławomir Gałkowie
20. Panowie Zenon i Michał Pytlas
21. Pani Grażyna Misiak
22. Pan Przemysław Momot
Wszyscy zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez naszych uczniów. Oprawę muzyczną o tematyce morskiej wykonała orkiestra dęta „Wood and Brass Band” z Domu Kultury w Goleniowie pod kierunkiem pana Krzysztofa Sypienia.

 

nadim6.jpg

 

 

nadim7.jpg

 

 

nadim81.jpg

 

 

nadim10.jpg

 

 

nadim11.jpg

 

 

nadim12.jpg

 

 

nadim28.jpg

 

 

nadim36.jpg

 

 

nadim38.jpg

 

 

nadim39.jpg

 

 


9
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 7
  • 20
Komentarze