15.05.2012

Rewolucja internetowa SKO w naszej szkole!

Nowa oferta Szkolnych Kas Oszczędności składa się z pakietu kont skierowanych do trzech grup docelowych:

  • Dla szkół (SKO Konto dla Szkoły, SKO Konto Plan Szkoły) - konta umożliwiające obsługę kont SKO dla ucznia oraz zbierania środków wspólnych uczniów oraz szkoły.
  • Dla uczniów (SKO Konto dla Ucznia) - umożliwiające gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat będące członkami SKO.
  • Dla rad rodziców (SKO Konto dla Rady Rodziców, SKO Konto Plan Rady Rodziców) - konta umożliwiające zbieranie środków na określone przez Radę Rodziców cele.
1
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 10
  • 4
Komentarze