13.06.2012

KONKURS PLASTYCZNY!!! "WAKACJE ŻYRAFY LOKATKI"

Konkurs plastyczny Banku PKO "Wakacje Żyrafy Lokatki" - konkurs organizowany przez PKO BP

Pomimo zbliżających się wakacji PKO BP przygotowało dla Was konkurs. Szczegóły...

wyciąg z regulaminu:

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej miejsce, w którym żyrafa Lokatka mogłaby spędzić wakacje, hasło Konkursu brzmi: „Wakacje żyrafy Lokatki”, prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:

1) sposób przygotowania: praca wykonana odręcznie i musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

2) technika pracy: dowolna technika plastyczna,

3) materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki itp.,

4) format pracy: od A4 do A3,

 

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną (1) własnoręcznie przygotowaną Pracę („Praca”). Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne – zgłoszenie jednej Pracy przygotowanej przez grupę Uczestników nie będzie przyjęte do Konkursu.

 

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 lipca 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego. Prace przesłane po ww. terminie nie będą oceniane.

 

BARDZO WAŻNE !!!!!

Dodatkowo, każda Praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:

1) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) opiekuna prawnego Uczestnika (opiekunów prawnych),

2) imię Uczestnika i kategoria wiekowa, do której zgłaszana jest Praca oraz miejscowość zamieszkania,

3) adres email lub nr telefonu kontaktowego do opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu,

4) Akceptuję regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości <<<<<<<<<<<<..<<<< (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem opiekunem i nie narusza praw podmiotów trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną danych osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem, w celu uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla czytelników ekonomicznego poradnika dla dzieci „Brawo Bank” i w celu przekazania Nagród zwycięzcom Konkursu , a także na publikację ww. danych osobowych w przypadku zwycięstwa w Konkursie w „Brawo Bank” oraz na stronie SKO http://www.pkobp.pl/index.php/id=konkurs_pl/section=stud. Nadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. W przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora..<<<<<<<<<<< (podpis opiekuna).

 

Wysyłką prac zajmie się opiekun SKO.

PRACE PROSZĘ SKŁADAĆ DO p. Kingi Rudzkiej - Kawy DO DNIA 25 CZERWCA!!!!!

 

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 13
  • 2