23.05.2018

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 2

maj, 2018r.

Na konkursie gościliśmy wiele osób.

Jedną z nich była prekursorka tego konkursu p. Urszula

Grądzka, która 15 lat temu stworzyła ten konkurs

i cieszy się, że jej "dzieło" nadal się odbywa.

 

Komisja w składzie:

Magdalena Ryczkowska - pracownik banku

PKO BP SA w Nowym Mieście Lub.

Urszula Grądzka - prekursor konkursu,

sprawdziła testy i wyłoniła zwycięzców

w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

 

Oto wyniki:

I miejsce SP Łęgajny

 

II miejsce zajęła nasza szkoła

 

III miejsce SP Wilkowo

 

IV miejsce SP Nowa Wieś

 

V miejsce SP Bratian