29.11.2018

CZARODZIEJ I BEZPIECZEŃSTWO

listopad, 2018r.

 

"ANDRZEJKI"

Na zabawę przybył Czarodziej w ...


 

 

 

 

 

 

 

 

kamizelce odblaskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypomniał wszystkim o konieczności noszenia kamizelek

odblaskowych. Opowiedział o odległości widzenia pieszego

od strony kierowcy w przypadku osób bez i z odblaskami.

 

Były również tańce.

 

Na takiej zabawie nie może zabraknąć wróżb.

Każdy chciał się dowiedzieć kim będzie w przyszłości,

jakie będzie miał zwierzątko.

 

   

Zakończeniem imprezy było lanie wosku i ...