22.06.2020

Pierwszy dzień lata

Lato astronomiczne w tym roku rozpoczęło się już 20 czerwca, w momencie, kiedy oś obrotu Ziemi była maksymalnie wychylona w kierunku Słońca, a biegun północny był przybliżony do niego bardziej niż biegun południowy (przesilenie letnie). Dziś pierwszy dzień lata kalendarzowego.