28.03.2019

Edukacja finansowa czyli planujemy domowe finanse.

Uczniowie klasy VI zastanawiali się nad zasadami tworzenia budżetu gospodarstwa domowego oraz jak dobrze gospodarować własnymi pieniędzmi. Pracując w grupach tworzyli plan finansowy czyli określali wszystkie możliwe dochody oraz wydatki. 

Wszystkie propozycje zapisaliśmy na tablicy, aby wspólnie przeanalizować konsekwencje występowania różnic między przewidywanymi wydatkami a dochodami  oraz omówić sposoby równoważenia budżetu.