15.12.2013

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE.

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich pracowników szkoły. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

W naszej szkole obchodziliśmy ten szczególny dzień w piątek, 11 października.

Pani Dyrektor ZKiW, Beata Bieszka, powitała zebranych bardzo serdecznie i złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia z okazji ich święta.

Następnie  przyszedł czas na występ artystyczny uczniów naszej szkoły. Z każdego wiersza, piosenki i krótkich inscenizacji płynęły słowa podziękowania dla nauczycieli za ich wysiłek wychowawczy i dydaktyczny.

Po oklaskach, które nastąpiły po świetnych występach małych artystów, ponownie głos zabrała Dyrektor szkoły, Beata Bieszka dziękując nauczycielom i pracownikom szkoły za ich trud włożony w codzienną pracę. Niektórzy z nich zostali uhonorowani nagrodą dyrektora szkoły: p. Ewa Kałużna, p. Katarzyna Cybula, p. Danuta Cybula, p. Dorota Dera,  p. Małgorzata Duzowska, p. Lucyna Kacprzak, p. Iwona Magulska, p. Genowefa Sieniek p. Hanna Tokarska oraz p. Maria Skorowska.

Ponadto z okazji święta Medal Komisji Edukacji Narodowej, będące najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Ministra Edukacji, otrzymała p.Ewa Kałużna.

Nagrodę Burmistrza otrzymała p.Beata Bieszka i p.Karolina Duda natomiast p. Gabriela Klimecka otrzymała Medal Okolicznościowy 90-lecia Kartuz.

W tym pięknym dniu z ust uczniów płynęły życzenia dla nauczycieli, a marzeniem każdego pedagoga jest dobro ucznia, który powinien zdobyć gruntowną wiedzę, a także wyrosnąć na dobrego człowieka.

0
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 5
  • 4