16.01.2019

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na 100-lecie PKO Banku Polskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie :)

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na 100-lecie PKO Banku Polskiego
pod hasłem: „Kartka okolicznościowa na 100-lecie PKO Banku Polskiego”.

 

Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa w Przecławiu oraz PKO Bank Polski oddział w Szprotawie.

Cel konkursu:

- rozwijanie umiejętności plastyczno - technicznych i umożliwienie osiagnięcia sukcesu;

- rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni i kreatywności;

- doskonalenie umiejętności w zakresie języka polskiego ( układanie życzeń);

- pielęgnowanie tradycji - uczczenie 100 rocznicy powstanie PKO Banku Polskiego

- promocja oszczędzania i przedsiębiorczości oraz PKO Banku Polskiego

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całego kraju.

 Zasady konkursu:

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- kategoria I - uczniowie klas I - III

- kalegoria II - uczniowie klas IV - VI

Zadaniem uczniów jest wykonanie projektu kartki okolicznościowej wraz z życzeniami  z okazji 100-lecia istnienia PKOBanku Polskiego.

Praca powinna być wykonana w formacie A4, dowolną techniką plastyczną płaską, dwustronną i musi zawierać dowolny element SKO lub PKO.

Warunki uczestnictwa:

- praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu;

- każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i dokładny adres szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna SKO;

- do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

- każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska  oraz nazwy jego szkoły na stronie internetowej i blogu organizatora;

- udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorwi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonych prac, które przechodzą na własność organizatora (prace wraz z życzeniami  zostaną przekazane pracownikom PKO Banku Polskiego oddział w Szprotawie);

- każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.

 

Prace należy dostarczyć do jednostki banku PKO w Szprotawie lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa w Przecławiu

Przecław 83

67-312 Niegosławice

z dopiskiem "Konkurs SKO"

Termin składania prac – do 28 lutego 2019 r. (data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2019 r.

 

 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół.

Komisja wyłoni po trzech laureatów w każdej kategorii /I, II, III miejsce/.

Komisja może przyznać również wyróżnienia w każdej kategorii.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiatkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane prze PKO Bank Polski.

Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Lista laureatów konkursu oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie szkoły i blogu SKO.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Opiekunowie SKO:

Ewa Kozak

Kamila Dominiak

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Imię i nazwisko dziecka:................................................................. … data ur. ............................

Zgoda udzielana jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na 100-lecie PKO Banku Polskiego pod hasłem "„Kartka okolicznościowa na 100-lecie PKO Banku Polskiego” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Przecławiu.

Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, w tym obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły i portalach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook, Blog SKO) i lokalnych gazetach (Gazeta Lokalna, Gazeta Regionalna) w celu promowania działalności szkoły. Dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym „RODO”).

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Przecławiu, Przecław 83, 67-312 Niegosławice; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 68 378 11 96 e-mail: sp-przeclaw@wp.pl

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały okres trwania konkursu.

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

 

………………………………………..                                                             ……………………………………………………

(miejscowośd i data)                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

6
Dodaj Komentarz
 • 10
 • 6
 • 7
Komentarze
 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2019-02-05 21:42 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Dziękujemy Wam za wspólną zabawę i zdrową rywalizację:)
  Pozdrawiamy i życzymy spokojnej nocki:)

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2019-01-23 22:00 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ____________,✬.*`,✳.*`,✬.
  _________,✬.*`,✳.*`,✬.__$
  ______,✬.*`,✳.*`,✬._____$
  ___,✬.*`,✳.*`,✬.________$
  __,✬.*`,✳.*`,✬._________$
  _,✬.*`,✳.*`,✬.__________$
  ,✬.*`,✳.*`,✬.___________$
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ __ ╱╲ __
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ╲* •.•* ╱
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ╱ .•*•. ╲
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ¯¯ ╲╱ ¯¯
  ✬.*`,✳.*`,✬.
  ,✬.*`,✳.*`,✬. SPOKOJNEGO
  _,✬.*`,✳.*`,✬. WIECZORU,
  __,✬.*`,✳.*`,✬. SŁODKICH
  ____,✬.*`,✳.*`,✬. SNÓW:)
  ______,✬.*`,✳.*`,✬.
  _________,✬.*`,✳.*`,✬.
  ____________,✬.*`,✳.*`,✬.
  ________________,✬.*`,✳.*`,✬
  POZDRAWIAMY WAS CIEPLUTKO:)

 • SzkolneBlogi
  SzkolneBlogi
  194.242.xxx.xxx
  2019-01-17 09:05 | Temat: Lokatka
  ODPOWIEDZ

  Trzymam kciuki!
  Mam nadzieję, że zgłosi się dużo dzieci :)
  Pozdrawiam

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  188.146.xxx.xxx
  2019-01-17 07:25 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  W czwarteczek Was odwiedzamy i głosik sympatii zostawiamy.

 • spczaszyn
  spczaszyn
  83.28.xxx.xxx
  2019-01-16 23:15 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i głosik 2 zostawiamy.

 • skarbonka100
  skarbonka100
  62.133.xxx.xxx
  2019-01-16 21:32 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ


  _______________☆ SKO LUBENIA
  _____________☆★☆
  ____________☆★ ★☆
  __☆_☆_☆_☆_★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆
  ____☆★ ★ ★ _____ ★ ★ ★☆
  _____☆★ ★ __,,★,,,__★ ★☆
  _______☆★ _( ◡␣◡) __ ★☆
  _____☆★ ★_ (")..(") __★ ★☆
  ____☆★ ★ ★ ______ ★ ★ ★☆
  __☆_☆_☆_☆_★ ★ ☆ ☆_☆_☆☆
  ____________☆★ ★☆ Serdecznie pozdrawiam:)
  _____________☆★☆
  ______________ ☆ Cieplutkiego wieczoru