26.05.2019

Listy do Ziemi - akcja ekologiczna

         Wiele raportów dotyczących globalnego ocieplenia jest bardzo pesymistycznych i niedaje dobrych rokowań na przyszłośc. MY – uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Makowiskach, podobnie jak Wojciech Owczarz, Prezes Fundacji Ekologicznej Arka, a zarazem pomysłodawca akcji „Listy dla Ziemi”, odbieramy je jako mobilizację do większej troski o planetę dla przyszłych pokoleń stawiając na edukację proekologiczną. 

        To, że nie jest nam obojętny los Ziemi jest oczywiste, w związku z tym przystąpiliśmy do akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi”.

 20190425 113636

           Między 9 a 30 kwietnia 2019 roku w naszej szkole zorganizowane zostały pogadanki, wystawy prac plastycznych, lekcje tematyczne, konkursy oraz akcje sadzenia roślin,  które miały na celu edukowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu tematyki gospodarowania odpadami, promocji recyklingu oraz postaw i działań proekologicznych. Ważnym elementem akcji było przeciwdziałanie paleniu śmieci w piecach domowych, natomiast głównym elementem przedsięwzięcia było pisanie listów przez uczniów o tematyce ekologicznej skierowanych do dorosłych. Dzieci i młodzież, pisząc listy na specjalnym papierze listowym, wykonanym z makulatury wyrazili swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. Zadaniem uczniów było odczytanie listów dorosłym, po to by edukować domowników z zakresu ochrony środowiska. Wszystkie listy zostały umieszczone na wystawie w głównym holu szkoły, by dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

20190527 121345

received 1258961780946736

 

23
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 4
  • 6
Komentarze