22.04.2021

W szkole przybywa Mistrzów Wiedzy SKO

Opiekun SKO codziennie otrzymuje informacje od wychowawców klas o udziale uczniów

w Teście Wiedzy SKO i pomyślinym rozwiązniu testu przez uczestników.

Uczniowie  prezentują nauczycielowi swoje Dyplomy Mistrza Wiedzy SKO na ekranie komputera.

       

 Mamy pierwszego Mistrza Wiedzy SKO

    Kacper S z klasay I b 

Gratulujemy Kacprowi i Wszystkim Mistrzom Wiedzy SKO 

 

3
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 4
  • 10
Komentarze