23.09.2019

Pierwszaki poznają opiekunów SKO

Dnia 19.09.2019 pierwszoklasiści poznali opiekunów SKO w szkole oraz z ramienia Banku PKO w Szprotawie.

Dnia 19.09.2019 opiekunowie SKO w szkole oraz opiekun SKO z ramienia Banku PKO w Szprotawie odwiedzili w klasach uczniów klas I.Opiekunowie jescze raz zachecali do uczestnictwa w Szkolnej Kasie Oszczędności i udziału w konkursach.Dzieci z rodością przyjmowały zgody na przystąpienie do SKO.Wśród dzieci już pojawiły się pierwsze plany na co będą oszczędzały : na deskę, na rower...

 

img

7
Dodaj Komentarz
  • 26
  • 9
  • 24
Komentarze