11.01.2018

SMOKI LUBIMY, ZE SMOGIEM WALCZYMY:))

Jak pokazują dostępne badania, największy wpływ na powstawanie smogu ma tzw. "emisja niska" z gospodarstw domowych, czyli pyły uwalniane podczas spalania opału w domowych piecach. Im gorszy opał, tym groźniejsze skutki dla zdrowia. Często z braku wiedzy na ten temat, wielu ludzi spala w piecu śmieci, trując siebie, swoich bliskich i całe otoczenie.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w kampanię społeczną

"NIE dla smogu! "

budującą świadomość na temat stanu powietrza w Polsce. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone pogadanki na temat zanieczyszczeń i sposobów poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Uczniowie rozwiązywali rebusy, krzyżówki i wymyślali ekologiczne hasła utrwalając swoją wiedzę na ten temat. Po zajęciach powstały piękne plakaty obrazujące powstawanie smogu. Powstały również propozycje działań zmniejszających zagrożenie smogiem. Najpiękniejsze plakaty zostały umieszczone na korytarzowych gazetkach.  Uczniowie gimnazjum wykonali interesujące prezentacje multimedialne, które zostały wyświetlone podczas zebrań z rodzicami.