23.10.2018

Przyrodę kochamy i ją oszczędzamy

polsko-niemiecka przygoda z wilkiem

wilki        wilki

Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie Wilk nie zna granic! ... Polsko-niemiecka przygoda z wilkiem”, współfinansowanym z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

 Mieliśmy przyjemność gościć 20 uczniów i ich opiekunów z niemieckiej szkoły

w  Janschwalde. Polską stronę reprezentowały dzieci z trzeciej klasy.


lis foxlis fox

Jednym z założeń obu szkół jest promowanie ekologicznych postaw oraz poszanowanie przyrody. Mamy to szczęście, że region nasz położony jest w Borach Dolnośląskich. Ogromne przestrzenie lasów są bogatym źródłem wiedzy o tutejszej faunie i florze.

Wilk ( ze względu na jego niewielką populację), był priorytetem naszych warsztatów.

Zajęcia rozpoczęły się od spotkania oraz interesującej pogadanki z leśniczym. Dzieci poszerzyły wiedzę o wilku, zwierzętach oraz roślinności naszych lasów. Same także dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Był też czas na zabawę i pracę twórczą. Uczniowie obu szkół wspólnymi siłami, zapominając o barierze językowej wykonywali wspaniałe prace plastyczno-techniczne.

Ich sprawne ręce wyczarowywały leśne makiety, lepiły zwierzęta, wykonywały maski. Wyobraźnia nie znała granic, a ciekawe materiały i pomoce plastyczne tylko ją pobudzały.

wilkiwilki

Powstała niezła kolekcja wilków, drzew, jeży, lisów itp.

W przerwie można było zagrać w ciekawe gry, integrując się z nowymi przyjaciółmi.