10.01.2020

ODROBINA HISTORII SKO

 

 

 Początek (1935 rok)

Za oficjalną datę powstania Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego uznaje się

14 stycznia 1935 roku,

kiedy to Wacław Jędrzejewicz, struktury SKO przekazał pod kuratelę

P.K.O. (Pocztowej Kasy Oszczędności).

Pół miliona uczniów (1936-1939)

W roku szkolnym 1934/1935, a więc pierwszym z kuratelą PKO, do SKO przystąpiło ponad 5,5 tys. szkół, a książeczki oszczędnościowe otworzyło prawie pół miliona uczniów. Do wybuchu II wojny światowej w SKO uczestniczyło już blisko 14 tys. szkół i ponad milion uczniów.

PKO wspierała działania szkół uczestniczących w SKO, m.in. przekazywała materiały dydaktyczne, poradniki dla nauczycieli, czasopisma dla młodzieży ("Młody Obywatel"),

Dynamiczny rozwój SKO zahamował wybuch wojny.

SKO - reaktywacja (1945-1959)

Po wojnie PKO zaczęła inicjować akcje propagujące oszczędzanie, a po 1947 roku organizować SKO na dużą skalę, m.in. ogłaszając konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

PKO inicjowała także powstawanie materiałów promujących oszczędzanie w SKO,

gazetka ścienna "Wiadomości SKO", do której wiersze pisał m.in. Jan Brzechwa.

Dalsze dzieje -(1960-1989)

W latach 60. oszczędzały całe klasy - w 1963 roku program angażował już prawie 24 tys. szkół, czyli ok. 82 proc. wszystkich placówek. Do oszczędzania w SKO zachęcały olimpiady i konkursy z nagrodami, np. zapoczątkowany pod koniec lat 60 konkurs

"Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO".

 

A co się działo w (1990-2012)…?

W latach 90. wartość nagród w sztandarowym konkursie

"Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO" wynosiła co roku ok. 7 mld zł.

Ale SKO organizowało nie tylko konkursy.

Do szkół trafiały także materiały edukacyjno-promocyjne, np. zeszyty SKO.

W 1999 roku prowadzenie SKO zostało zdefiniowane w statucie Banku.

Kilka lat później Bank podjął decyzję o rewitalizacji SKO.

Wzrosło oprocentowanie depozytów na książeczkach SKO: z 0,01 proc. do 5 proc.

W 2011 roku powstała platforma społecznościowa

www.szkolneblogi.pl,

a później, w serwisie nk.pl stworzono grupę "Szkoła Oszczędzania".

Obecnie bloguje ponad 550 szkół, a profil na nk.pl ma ok. 75 tys. fanów.

Jak jest teraz…?

Wprowadzono 3 rodzaje kont

  •       SKO Konto dla Ucznia,
  •       SKO Konto dla Rady Rodziców
  •       SKO Konto dla Szkoły)

 Uczniom udostępniono serwis internetowy.

Nowoczesne SKO dziś może się pochwalić liczbą ok. 4,6 tys. zaangażowanych w program szkół

i ponad 157 tys. uczniów posiadających konta w serwisie internetowym.

I ciągle ich przybywa.

Tysiące uczniów pomnaża swoje oszczędności,

korzystając z atrakcyjnie oprocentowanych rachunków SKO

oraz stworzonego specjalnie dla nich serwisu:

www.sko.pkobp.pl.

 

 

22
Dodaj Komentarz
  • 24
  • 20
  • 22
Komentarze