11.03.2019

Nowy konkurs!!!

                     

do udziału

 w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„Kartka urodzinowa dla Żyrafki Lokatki”

 CELE KONKURSU:

- promowanie działalności SKO,

- promowanie talentów,

- pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 ORGANIZATORZY:

  • Szkolna Kasa Oszczędności w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

  • Bank PKO BP I Oddział w Zduńskiej Woli

 UCZESTNICY: 

Kategoria I:  klasy 0 – II szkoły podstawowej

Kategoria II: klasy III – V szkoły podstawowej.

ZASADY KONKURSU:

Waszym zadaniem jest stworzenie kartki urodzinowej dla Żyrafki Lokatki. Wykorzystajcie swoją fantazję  i wyobraźnię.  W pracy należy umieścić motyw SKO. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę.

TECHNIKA WYKONANIA PRACY:

dowolna płaska, materiały: papier kolorowy, bibuła, bibułka, itp.

 FORMAT PRACY: maksymalny format kartki po złożeniu A5.

 METRYCZKA:

Każda praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana. 

Oświadczenia opiekunów uczestników konkursu (załącznik do regulaminu) należy umieścić w kopercie z pieczątką szkoły i przesłać łącznie z pracami.

 OCENA PRAC:

 Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę:

- samodzielność  wykonania prac,

- estetykę,

- oryginalność,

- pomysłowość,

- zgodność z tematyką konkursu.

 NAGRODY:

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą.

TERMINY

Prace należy składać do 23.04. 2019r. do biblioteki szkolnej.

 

Zachęcamy Was do udziału w konkursie, życzymy dobrej zabawy i samych sukcesów!!!;)

82
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 9
  • 0
Komentarze