19.02.2019

BEZPIECZNI W SIECI

LEKCJA W KLASIE TRZECIEJ

        

linia

Cyberprzemoc, kulturalne korzystanie z sieci, to tematy stanowiące priorytet w miesiącu lutym.

Uczniowie trzeciej klasy także zmierzyli się z tymi zagadnieniami.

Podczas zajęć informatyki przeprowadzili pouczającą pogadankę o bezpieczeństwie w Internecie,

dyskutowali na temat hejtów, wirusów. Bez problemu wykazywali zagrożenia jakie na nich czyhają.

Wspólnymi siłami stworzyli i spisali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wykonali także rysunki, które przedstawiały pozytywny i negatywny obraz świata i wirtualnej rzeczywistości.

Podsumowując zajęcia, dzieci wykorzystały SKO-we przewodniki o cyberprzemocy.

Wysłuchały porad  Pancernika Hatetepesa, rozwiązywały krzyżówki, zagadki, łamigłówki,

rozszyfrowywały i samodzielnie tworzyły rebusy.

Na zakończenie, w nagrodę za wyjątkową aktywność i zdobytą wiedzę każdy zdobył  

SKO-wy certyfikat.