02.02.2011

Jak pierwszoklasiści stają się członkami SKO

Tradycją naszej szkoły jak również i SKO jest pasowanie uczniów klas pierwszych na uczniów naszej szkoły a co za tym idzie i na członków SKO. Co roku podczas tej uroczystości opiekun SKO wręcza uczniom drobne podarunki ufundowane przez bank PKO BP o/Rypin oraz książeczki SKO z symbolicznym 1gr wkładem. Wychowawcy przechodzą z olbrzymią kredką i pasują dzieci na uczniów naszej szkoły, dyrekcja szkoły przechodzi i wręcza uczniom srebrne tarcze z wizerunkiem patrona JANA PAŁA II i pamiątki ślubowania. Starsze klasy przygotowują część artystyczną i oczywiście zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności pierwszoklasistów.

Grosz do grosza i będzie kokosza

lubowanie2.jpg

 

Już jesteśmy członkami SKO

 

lubowanie1.jpg

Kto oszczędza w SKO złotóweczki, ten je później pomnaża w „dziesiąteczki”

Basia Czajkowska

1
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 1
  • 15
Komentarze