23.11.2017

Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy na przód z nadzieją”

24 października obchodziliśmy w naszej szkole XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy na przód z nadzieją”. Słowa zostały zaczerpnięte z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000. Wydarzenie nawiązuje do życia św. Jana Pawła II oraz propaguje Jego nauczanie.

Człowiekiem wielkiej nadziei był niewątpliwie św. Jan Paweł II. To właśnie on w czasie Apelu Jasnogórskiego powiedział takie słowa o chrześcijańskiej nadziei „Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy:

»Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!« (Rz. 12,21).

Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei. Maryjo, Królowo Polski, proszę Cię dla wszystkich moich rodaków o taką zwycięską nadzieję. Nadzieję, która jest mocą człowieka, która czyni go mocnym również wśród cierpień i doświadczeń. Wśród przeciwieństw”(Apel Jasnogórski, 12.06.1987).

Tegoroczne hasło ma stanowić zaproszenie do bycia świadkami nadziei .To promowanie chrześcijańskiej wizji nadziei. W odpowiedzi na to nasi uczniowie (gimnazjum i VI kl.) przez śpiew, taniec i recytację starali się przybliżyć społeczności szkolnej osobę świętego Papieża.

 

3
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 6
  • 1
Komentarze