13.05.2014

Konkurs Ekologiczny w SP 10

Edukacja ekologiczna

http://www.sp10wloclawek.pl/zdj/small/IMG_9781.JPG

 

Edukacja ekologiczna odgrywa istotną rolę we współczesnej edukacji młodszego i starszego pokolenia, gdyż w uczniach kształci odpowiedzialność za środowisko, w którym żyje obecnie i za które będą młodzi ludzie odpowiadać w przyszłości. Konkursy są jedną z form szerzenia wiedzy ekologicznej, dlatego kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 10 wyszła z inicjatywą organizacji konkursów ekologicznych dla uczniów i 26 marca 2014 przeprowadziła dwa konkursy: VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych ph. „Przemysł rozwijajmy, o Polsce nie zapominajmy” i XI Międzyszkolny Konkursu Ekologicznego dla klas III szkół podstawowych „W krainie polskich parków narodowych”. Do ekologicznych zmagań stanęli uczniowie z włocławskich szkół i ze szkoły z Cyprianki. Wśród uczniów klas III kolejne miejsca zajęli: I m. SP 20, II m. SP 12, III m. SP 7. Ponieważ konkurs składał się z dwóch równoległych konkurencji stąd nagrodzono najlepszych w konkurencji wiedzowej – SP 20 i w konkurencji komputerowo-technicznej – SP 20. W klasach VI najlepszymi okazały się zespoły: z SP 18 (I m); SP 22 (II m.) oraz z SP 23 (III m.). Poza tym przyznano nagrody w kategorii wiedzowej – SP 8; w kategorii plastycznej – SP 22 oraz konkurencji informatycznej – SP18. Organizatorzy dziękują członkom komisji konkursowych i sponsorom, dzięki życzliwości i wsparciu których konkurs mógł się odbyć.

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 23
  • 16