06.04.2014

Sprawdzian szóstoklasistów 2014

Pierwszego kwietnia 2014 roku 143 uczniów klas szóstych przystąpiło do pisania sprawdzianu kompetencji, na którym mieli okazję wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi podczas sześcioletniej nauki w szkole.

W tym dniu w naszej szkole panował nastrój powagi i skupienia, a szóstoklasiści starali się wypaść jak najlepiej. To pierwszy z ważnych egzaminów, jakie każdy z nich  jeszcze ma przed sobą. Liczymy na tradycyjnie dobry wynik uczniów naszej szkoły.14.JPG

15.JPG


16.JPG

17.JPG

1
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 20
  • 22
Komentarze