10.05.2015

Rozstrzygnięcie konkursu...

30 kwietnia 2015 roku laureaci oraz pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Pana Karola Jańczuka - Podleśniczego Leśnictwa Grodysławice. Fundatorem dyplomów, nagród, podziękowań było Nadleśnictwo Tomaszów.

Laureaci

x.jpg

Pozostali uczestnicy

z.jpg

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 9
  • 14