17.12.2019

Akademia

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

            Program XI edycji „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów  do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw. Do  programu przystąpiły cztery klasy pierwsze 90 uczniów.

             Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych opiekun Małego Samorządu przeprowadził zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne.

Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczy adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności,  zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa, któryodbył się 4 i 5 grudnia 2019 rokuoraz uzyskaniem certyfikatu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

imgimgimgimg

0
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 1
  • 8